Czy z automatyzacji procesów może skorzystać każda firma?

You are currently viewing Czy z automatyzacji procesów może skorzystać każda firma?
  • Post published:2021-06-18

Ogromne ilości danych, skomplikowane procesy wymagające pracy na wielu aplikacjach jednocześnie – takie działania kojarzą się z pracą potężnych korporacji. Może dlatego nadal można spotkać się z przekonaniem, że automatyzacja procesów finansowych, księgowych i różnorodnych procesów biznesowych w firmie to raczej domena dużych przedsiębiorstw. Jak ta kwestia prezentuje się w praktyce?

Automatyzacja i robotyzacja procesów biznesowych – czy to ma sens w małej firmie?

Specjaliści podkreślają, że takie działania, jeśli są dobrze dopasowane do warunków panujących w konkretnym przedsiębiorstwie, mogą opłacić się firmom, niezależnie od branży i od wielkości. Każda działalność skorzysta bowiem na:

  • wyeliminowaniu barier między poszczególnymi działami,
  • zaoszczędzeniu czasu, który do tej pory trzeba było przeznaczać na czynności powtarzalne, monotonne i nierealizujące w stu procentach potencjału zatrudnionych osób,
  • ograniczeniu liczby błędów, co przekłada się i na lepsze kontakty z klientami, i na lepsze funkcjonowanie całego przedsiębiorstwa.

To tylko część zalet automatyzacji procesów biznesowych przy użyciu narzędzi RPA. Te kilka punktów udowadniają jednak, że problemy, z którymi rozprawia się automatyzacja, w pewnym stopniu dotyczą każdej firmy. We wszystkich miejscach jest bowiem pole do poprawy. Zaawansowane narzędzia, pozwalające na automatyzację, to szansa na wyeliminowanie problemów hamujących rozwój przedsiębiorstwa.

Automatyzacja procesów firmach – jak dobrze ją zaplanować?

Każdorazowo należy dokładnie zastanowić się na tym, gdzie leży problem i co decyduje o tym, że pojawiają się opóźnienia i błędy. Dogłębna analiza sytuacji przedsiębiorstwa (włącznie z jej potrzebami i palącymi trudnościami), pozwala dobrać najlepsze rozwiązania z dziedziny automatyzacji procesów w firmach. Takie indywidualne traktowanie każdego przypadku i duża elastyczność usługodawców zajmujących się dostarczaniem rozwiązań służących do automatyzacji ręcznych procesów, to kolejny dowód na to, że z tej opcji może skorzystać każdy podmiot.

Automatyzacja ręcznych procesów w firmie – specjalistyczna pomoc

Zadbanie o każdy element automatyzacji procesów finansowych, księgowych i biznesowych w firmie początkowo może wydawać się przedsięwzięciem, które jest tak ambitne, że aż nieco onieśmiela. Każdego dnia naszej działalności dowodzimy, że takie rozwiązania da się wdrożyć „bezboleśnie”, a więc sprawnie, bez niepotrzebnego chaosu i poczucia zagubienia u pracowników. Chcemy, żeby automatyzacja procesów biznesowych w firmie od razu przynosiła pozytywne, widoczne efekty naszym klientom.

Koniec ze żmudnymi zadaniami dzięki automatyzacji procesów finansowych i księgowych w firmie

Użycie dobrze zaprojektowanego rozwiązania nie oznacza, że robot całkowicie zastąpi człowieka. Efekt jest nieco inny, tzn. osoba pracująca, dzięki nowym zasobom czasowym może poświęcić swoją uwagę na zadania, które mają największe znaczenie dla powodzenia przedsiębiorstwa i nie może ich wykonać nikt inny. Statystyki pokazują, że wielu pracowników tylko znikomą część swojego czasu przeznaczają na zadania, które są kluczowe na ich stanowisku. Wiele ich energii pochłaniają zadania powtarzalne, a więc np. troska o:

  • uaktualnienie dokumentacji
  • weryfikację zgodności informacji

Automatyzacja procesów w firmach pozwala uwolnić najważniejszy „zasób”, jakim dysponuje przedsiębiorstwo, a więc kreatywnych, wykwalifikowanych pracowników.

Automatyzacja ręcznych procesów w firmie na wyciągnięcie ręki

Z pomocą naszych specjalistów uda się Państwu wyeliminować czasochłonne elementy z poszczególnych procesów, a zaoszczędzony w ten sposób czas i środki wykorzystać w bardziej opłacalny sposób. Automatyzacja ręcznych procesów w firmach, chociaż opiera się na działaniu skomplikowanych systemów, nie jest trudna i da się ją przeprowadzić w stosunkowo krótkim czasie. Zachęcamy do sprawdzenia, jak nasze „narzędzia” mogą wesprzeć obsługę wybranych przez Państwa procesów i tym samym zwiększyć dynamikę rozwoju przedsiębiorstwa.