Jak w praktyce wygląda robotyzacja procesów, jak ją wdrożyć i przy pomocy jakich narzędzi

Published:21.06.2021

To, jakie narzędzia zastosujemy do wdrożenia robotyzacji procesów w firmie, w dużej mierze wpływa na szanse powodzenia procesu. Dlatego warto podjąć współpracę z usługodawcą, który posiada na tym polu już pewne doświadczenie.

Czym powinno charakteryzować się oprogramowanie do robotyzacji procesów w firmie?

Takie narzędzie musi być dostosowane do automatyzacji powtarzalnych czynności. W większości przedsiębiorstw problemem jest intensywna praca z dokumentami, wymagająca analizy dużych ilości danych i przetwarzania tych informacji. Ręczne wypełnianie formularzy lub kopiowanie danych z różnych miejsc systemu to kroki, które powinno wyeliminować każde przedsiębiorstwo, priorytetowo traktujące efektywność.

Narzędzia RPA do robotyzacji procesów biznesowych powinny być wystarczająco łatwe we wdrożeniu. Warto więc wybierać warianty, które nie wymagają wprowadzania zmian w poszczególnych aplikacjach. Przykładem takiego rozwiązania jest Wizlink. To narzędzie RPA do robotyzacji procesów biznesowych, które:

  • nie zmienia kodu aplikacji,
  • nie ingeruje w strukturę danych,
  • nie koliduje z logiką biznesową danego przedsiębiorstwa.

Przy wyborze narzędzia, pozwalającego na zrobotyzowaną automatyzację procesów, zwrócić trzeba uwagę również na intuicyjny interfejs. Nie chodzi przecież o to, żeby robota mogły używać jedynie osoby z zaawansowanymi umiejętnościami programistycznym. Robotyzacja procesów biurowych, biznesowych i księgowych w firmach powinna być dostępna dla ludzi biznesu, a nie jedynie dla osób zaangażowanych w tworzenie rozwiązań IT. Narzędzie, chociaż charakteryzuje się złożonym, zaawansowanym działaniem, musi wyróżniać się prostą obsługą, której nie jest trudno się nauczyć.

Robotyzacja procesów biznesowych dla firm – jak ją wdrożyć?

Robotyzacja w biznesie to nadal dość nowy teren, który wiele firm eksploruje po raz pierwszy. To właśnie dlatego wdrożenie robotyzacji procesów w systemach ERP itp. przynosi najlepsze efekty, gdy posiada się wykwalifikowanego przewodnika. Przedsiębiorstwa specjalizujące się w tej branży krok po kroku przeprowadzają klienta przez wszystkie działania. Aby zapewnić kompleksowe zrobotyzowanie procesów, specjaliści mogą posłużyć się również dodatkowymi narzędziami. W tym celu sięga się min. po narzędzia odpowiadające za procesowanie języka naturalnego (Natural Language Processing) lub systemy rozpoznawania obrazu (OCR, Optical Character Recognition).

Zrobotyzowana automatyzacja procesów zawsze powinna być poprzedzona dogłębną analizą potrzeb przedsiębiorstwa. Zaufanie pewnemu usługodawcy oznacza, że będziemy mogli liczyć na rzeczowe wsparcie również na tym pierwszym etapie. Profesjonalna opieka obejmuje również pomoc w trakcie nauki narzędzia, dostosowywania go do warunków pracy przedsiębiorstwa oraz późniejsze wsparcie w postaci rzeczowego, zindywidualizowanego doradztwa.

wróć