Scenariusz do pobierania dokumentów z Portalu Managera Żabka. Pobieranymi dokumentami mogą być faktury, dokumenty WZ bądź inne dostępne w eDok. Zostają one pobrane do wskazanego folderu, skąd następnie robot może je przekazać do zaewidencjonowania lub archiwizacji.

Jeśli chcesz skorzystać z gotowego scenariusza do pobierania dokumentów z Portalu Managera Żabka lub masz jakieś dodatkowe pytania, skontaktuj się z przedstawicielem naszego Partnera:
Adam Sadowski
tel.: +48 606 603 597
e-mail: adam.sadowski@zaufany-ksiegowy.pl

 

Materiał video, w którym można zobaczyć jak działa scenariusz.