Gotowy scenariusz do pobierania dokumentów z PUE ZUS

W pliku do pobrania znajdują się:

  • instrukcja jak skorzystać ze scenariusza (plik „Pobieranie_dokumentów_z_PUE_ZUS_instrukcja.pdf”),
  • gotowy scenariusz (plik „zus_pue_demo_clean.wlnk”).

Scenariusz przygotował zespół Wizlink. Jeśli masz jakieś dodatkowe pytania, skontaktuj się z nami poprzez e-mail: contact@wizlink.eu.

Materiał video, w którym można zobaczyć jak działa scenariusz.

* UWAGA, tuż po upublicznieniu naszego nagrania pokazującego, jak Płatnik w prosty sposób może zaoszczędzić swój czas podczas interakcji z ZUS PUE, Zakład Ubezpieczeń Społecznych wprowadził zmiany w regulaminie.

Na uwagę zasługuje punkt §3 punkt 14
„W ramach korzystania z Usług, Usługobiorca zobowiązuje się, że nie będzie używał Robotów bądź innych narzędzi lub oprogramowania automatyzujących. W przypadku wykrycia działania Robota bądź innych narzędzi lub oprogramowania automatyzujących, ZUS zastrzega sobie prawo do zablokowania możliwości korzystania przez Usługobiorcę u którego wykryto działanie Robota z Usług bez konieczności informowania go o tym fakcie.”

Wobec powyższego zwracamy uwagę, aby ostrożnie trenować swoje roboty 🙂 Regulamin dostępny jest tutaj: zus.pl/pue/regulamin i obowiązuje od 21 lipca 2020 r.