Business Process Proxy

Innowacyjne narzędzie stworzone we współpracy między marką Wizlink® a Onteon Tech, umożliwiające dużym i średnim przedsiębiorstwom łatwe i efektywne integrowanie rozproszonych systemów oraz baz danych, pomagając tym samym zminimalizować dług technologiczny i osiągnąć nowoczesne cele biznesowe pomimo ograniczonego budżetu.

Dla kogo?

Business Process Proxy jest odpowiedzią na potrzeby klientów, którym dług technologiczny oraz ograniczony budżet uniemożliwiają uruchomienie nowoczesnych usług.

Szczególnie duże firmy, ale też spore grono średnich, na co dzień korzysta z wielu różnych systemów czy baz danych, które często są rozproszone pomiędzy różnymi systemami. Od lat w architekturze IT pojawiają się narzędzia pomagające zniwelować tą sytuację. M.in. dostępne są szyny danych lub microservece’y, dzięki którym można w ramach ujednoliconego interfejsu wystawiać w prosty sposób skomplikowane usługi. Dzięki takiemu podejściu można w efektywny sposób udostępniać usługi w nowoczesnych kanałach. Takim sztandarowym przykładem są mobilne aplikacje bankowe bądź serwisy selfcare.

Robotic Process Automation

Ok 2015 roku nastąpił dynamiczny rozwój technologii RPA (Robotic Process Automation). Hype związany z nią trwał nieprzerwanie przez kilka kolejnych lat. Obecnie technologia RPA jest na etapie upowszechnienia i stabilnego wzrostu. Staje się ona częścią funkcjonowania co raz większej ilości firm i organizacji z sektora publicznego. I co warte podkreślenia, nie jest ona już tylko hype’em. Roboty software’owe stają się po prostu standardowym zasobem w organizacji, tak jak MS Excel. Pojawiają się nowe pomysły na budowanie produktów i usług, które wykorzystują klasyczne RPA.

Właśnie takim innowacyjnym tego przejawem jest Business Process (BP) Proxy, który wykorzystuje technologię RPA Wizlink® do realizacji procesów w systemach IT. Ale to nie wszystko, innym kluczowym komponentem w ramach BP Proxy jest wydajne środowisko Artifex Middleware , dzięki któremu poprzez nowoczesne API można zlecać robotowi wykonywanie określonych zadań (procesów) w aplikacjach biznesowych.

W tradycyjnym podejściu wdrażania middleware czy microservice’ów kluczową rolę odgrywają programiści oraz inżynierowie. W przypadku BP Proxy ich zaangażowanie jest minimalne, a kluczową rolę odgrywają jednostki biznesowe, czyli zespoły, które na co dzień realizują dane procesy.

Nie wszystkie procesy da się udostępnić w formie mikroservice’u. Przeszkodą jest z reguły przestarzała technologia, której modyfikacja z różnych względów nie jest możliwa. Przykładem takich aplikacji mogą być te oparte o technologie mainframe i do których dostęp jest poprzez terminal znakowy: iSeries, AS/400, DOS, linux/unix. Od wielu lat istnieją niezmienione core’owe procesy wykonywane przez pracowników ręcznie. Większość jest powtarzalna i oparta na regułach.

Część z tych czynności dzięki BP Proxy można już dzisiaj zamienić w mikroservice’y i zlecać ich wykonywanie z poziomu zewnętrznego systemu za pomocą prostego API. Proces pozostaje ten sam, natomiast jest on w całości realizowany bez udziału klikającego człowieka.

Potencjał

W badaniu „Global Technology Executive Survey”1 przeprowadzonym przez Protivity, 7 na 10 badanych organizacji uważa, że dług technologiczny wpływa negatywnie na wdrażanie innowacji. Wszyscy jesteśmy świadomi tego, że długu technologicznego należy unikać. Często jednak firmy nie mają wyjścia i muszą brać na siebie koszty związane z jego obecnością. BP Proxy nie rozwiąże wszystkich problemów związanych z długiem technologicznym, ale na pewno pozwoli na budowanie nowoczesnych usług przy wykorzystaniu obecnych zasobów.

[1] https://www.protiviti.com/sites/default/files/2023-06/2023-technology-executives-survey-protiviti.pdf

Business Process Proxy

Dzięki BP Proxy firmy otrzymują nowoczesny interfejs do zarządzania procesami biznesowymi. Dostępne jest API nie do systemów IT, ale bezpośrednio do procesów biznesowych. Dzięki temu firmy otrzymują narzędzie, dzięki któremu wdrażanie nowych pomysłów biznesowych może odbywać się szybkiej i niskim kosztem. Korzystnym efektem ubocznym jest uwolnienie pracowników od wykonywania żmudnych i powtarzalnych czynności w procesach.

Zobacz jak w praktyce działa Business Process Proxy:

kontakt

Skontaktuj się z nami i dowiedz się więcej na temat Business Process Proxy