Robotyzacja procesów w Ochronie Zdrowia

Wykorzystaj robota w obszarze prac administracyjnych

Poznaj korzyści z zatrudniania cyfrowych pracowników

Robotyzacja procesów w Ochronie zdrowia
Podsumowanie ankiety

Ankieta została przeprowadzona na przełomie października i listopada 2022 roku wśród dyrektorów szpitali zrzeszonych w Polskiej Federacji Szpitali. Celem ankiety było zebranie informacji o adopcji technologii RPA (Robotic Process Automation) w szpitalach oraz zebranie informacji o potencjale na jej wykorzystanie.

Sektor prywatny od kilku lat czerpie korzyści z zatrudniania cyfrowych pracowników. Sektor publiczny, wliczając ochronę zdrowia, zaczyna się dopiero tym interesować. Chodzi tu głównie o procesy administracyjne, jak np. praca z dokumentami, przekazywanie danych pomiędzy systemami, zarówno obecnymi w podmiocie medycznym, jak również systemami centralnymi – w tym rejestrami państwowymi (NFZ). Mogą być to także procesy rutynowe, takie jak obsługa wypełnionych formularzy, komunikacja z pacjentem, tworzenie raportów, bądź nadzorowanie dystrybucji leków na oddziałach. Całość jako uzupełnienie już działających w organizacji procesów oraz aplikacji klasy HIS, POZ, HR, diagnostyka itp.

Zachęcam do kontaktu
Michał Wawiórko
+48 660 769 259
mwawiorko@wizlink.eu

Chcesz poznać specjalną ofertę dla sektora Ochrony Zdrowia?
Zgłoś się na darmowe konsultacje.