Dopasowanie właściwej licencji do potrzeb w danej organizacji ma kluczowe znaczenie, jeżeli chodzi o koszty inwestycji. Poniżej znajdują się najczęściej występujące przypadki opisujące potrzebę biznesową klienta oraz optymalny zestaw licencji Wizlink®, który pomaga tę potrzebę zrealizować.

Licencja Wizlink® jest sprzedawana w trzech wersjach:

  • Entry Level Robot
  • Attended Robot
  • Full Robot

Dodatkowo jest dostępna licencja „deweloperska” stanowiąca 50% ceny licencji Full Robot.

Opis licencji można znaleźć w Cenniku: wizlink.eu/cennik.

Po więcej informacji zapraszamy do kontaktu z naszymi partnerami: wizlink.eu/nasi-partnerzy.

Potrzeba klienta
Rozwiązanie
Potrzebne licencje
Robot powinien wykonywać jedno lub kilka prostych zadań raz na jakiś czas. Przykładowo może to być przeniesienie danych z aplikacji do Excela, aby nie musiał tego ręcznie robić człowiek.
Tworzenie i uruchamianie robota na komputerze jednego pracownika. Pracownik nie może używać komputera, gdy pracuje robot. Robot jest uruchamiany przez pracownika.
1 x Wizlink® Entry Level Robot
W firmie w dziale HR pracują 3 osoby. Wiele czynności, które wykonują mogłyby być realizowane przez robota, dzięki czemu pracownicy mogliby zostać oddelegowani do bardziej wymagających zadań.
Jedna osoba z organizacji zostaje oddelegowana do tworzenia scenariuszy dla robotów. Natomiast każdy z pracowników działu HR będzie mógł uruchamiać dany scenariusz wedle uznania, ale nie będzie miał możliwości jego modyfikacji.
Scenariusze dla robota tworzone są przez jedną osobę w organizacji. Stworzone roboty mogą zostać uruchomione w dowolnym momencie na komputerach personalnych wielu pracowników w zależności od potrzeb.
Istnieje też możliwość wykorzystania tzw. licencji floatingowej. W przypadku jej użycia robot może być gotowy do uruchomienia na dowolnym urządzeniu. Należy pamiętać, że w tym samym czasie można uruchomić robota na ilości urządzeń zgodnych z ilością zakupionych licencji Attended Robot.
1 x Wizlink® Entry Level Robot
3 x Attended Robot
W organizacji istnieje proces, który z racji dużej ilości danych zajmuje kilka godzin. Ze względu na uwarunkowania organizacyjne, robot musi uruchamiać się automatycznie 3 razy dziennie.
Potrzebne jest dedykowane środowisko do działania robota, aby nie zakłócał działań pracowników. Tworzenie a następnie uruchamianie robota odbywa się na zdalnym komputerze. Istnieje też możliwość uruchamiania robota bez udziału człowieka w ramach harmonogramu Windows.
1 x Wizlink® Full Robot
Potrzebnych jest kilka scenariuszy dla robota, które byłyby automatycznie uruchamiane bez udziału człowieka. Dodatkowo w organizacji istnieje możliwość tworzenia scenariuszy na urządzeniu (komputerze stacjonarnym lub laptopie), bez ingerencji w produkcyjne działanie robota.Produkcyjny robot działa na dedykowanym środowisku (serwer, maszyna wirtualna). Lokalnie na komputerze stacjonarnym lub laptopie może znajdować się Wizlink® Designer, w ramach którego można tworzyć scenariusze i przenosić je na główne środowisko dla produkcyjnego działania robota.1 x Wizlink® Entry Level Robot
1 x Wizlink® Full Robot
W organizacji działa już robot na serwerze z kilkoma scenariuszami. Zaistniałą potrzeba, aby 2 osoby w firmie niezależnie od siebie miały możliwość modyfikacji istniejących scenariuszy oraz tworzenia nowych.Każda z tych osób powinna posiadać zainstalowany lokalnie program Wizlink® Designer na personalnych komputerach. Dzięki temu mają możliwość modyfikacji istniejących lub tworzenia nowych scenariuszy niezależnie.1 x Wizlink® Full Robot
2 x Wizlink® Full Robot licencja developerska

lub

1 x Wizlink® Entry Level Robot
1 x Wizlink® Full Robot
1 x Wizlink® Full Robot licencja developerska
Potrzebnych jest kilka scenariuszy dla robota, które byłyby automatycznie uruchamiane bez udziału człowieka. Dodatkowo w organizacji potrzebna jest możliwość tworzenia scenariuszy, bez ingerencji w produkcyjne działanie robota na replice środowiska produkcyjnego.Potrzebne są 2 niezależne środowiska na serwerze - produkcyjne oraz deweloperskie. Modyfikacje, tworzenie nowych oraz testowanie scenariuszy odbywa się na serwerze z licencją deweloperską. Podłączenie odbywa się poprzez zdalny pulpit.

Alternatywą będzie użycie Wizlink® BCC (Bot Control Center).

1 x Wizlink® Full Robot
1 x Wizlink® Full Robot licencja developerska

lub

1 x Wizlink® Full Robot
1 x Wizlink® Entry Level Robot