Dopasowanie właściwej licencji do potrzeb w danej organizacji ma kluczowe znaczenie, jeżeli chodzi o koszty inwestycji. Poniżej znajdują się najczęściej występujące przypadki opisujące potrzebę biznesową klienta oraz optymalny zestaw licencji Wizlink®, który pomaga tę potrzebę zrealizować.

Opis licencji można znaleźć w Cenniku: wizlink.eu/cennik.

Po więcej informacji zapraszamy do kontaktu z naszymi partnerami: wizlink.eu/nasi-partnerzy.

Potrzeba klienta
Rozwiązanie
Potrzebne licencje
Robot powinien od czasu do czasu wykonać jedno lub kilka prostych scenariuszy (zadań) na komputerze osobistym. Na przykład może to być transfer danych z aplikacji do pliku Excel, aby nie musiał tego robić ręcznie pracownik.Tworzenie i ręczne uruchamianie robota w środowisku Windows przez jednego pracownika. 1 x Wizlink® Full Robot
W dziale HR firmy pracuje 2 pracowników. Część z wykonywanych przez nich czynności mógłby wykonać robot w trybie nadzorowanym, dzięki czemu pracownicy mogliby zostać oddelegowani do innych zadań. Wspomniane zadania dla robota nie są krytyczne, dlatego mogą być uruchamiane w dowolnym momencie. Dopuszcza się uruchamianie robota przez jednego pracownika w danym czasie. Uzgodnią oni między sobą czas uruchomień swoich scenariuszy.Wystarczająca będzie jedna licencja Wizlink® Full Robot działająca w trybie floating. Dzięki temu robot będzie mógł być uruchomiony na komputerze każdego z pracowników, ale tylko jeden z nich będzie mógł to zrobić w danym czasie.
Tworzenie i modyfikacja scenariuszy również powoduje ""konsumpcję"" licencji. Dlatego takie czynności muszą zostać uzgodnione z pracownikami uruchamiającymi robota.
Wymagane jest dostarczenie maszyny w firmie, na której będzie zainstalowany serwer licencji Wizlink® License Broker.
1 x Wizlink® Full Robot (floating)
W firmie istnieje proces, którego wykonanie zajmuje kilka godzin dziennie, ze względu na dużą ilość danych. Z uwagi na warunki organizacyjne robot musi uruchamiać się automatycznie 3 razy dziennie.Potrzebne jest dedykowane środowisko do działania robota, aby nie zakłócał działań pracowników. Tworzenie a następnie uruchamianie robota odbywa się na dowolnej sesji Windows w chmurze, na komputerze lub maszynie wirtualnej.
Robot może być uruchamiany z poziomu Harmonogramu Windows, innego zewnętrznego narzędzia do schedulowania lub ręcznie.
Istnieje też możliwość uruchamiania robota w ramach funkcjonalności oferowanej przez Wizlink® BCC Connection (rekomendowane).
1 x Wizlink® Full Robot
1 x Wizlink® BCC Connection
W firmie istnieją procesy, których, ze względu na dużą i zmienną ilość danych, wykonanie wymaga użycia aż 3 robotów. Ze względu na warunki organizacyjne poszczególne scenariusze muszą być uruchamiane kilka razy na dobę. Dodatkowo efekty pracy jednego robota są wykorzystywane przez innego, dlatego jest potrzeba synchronizacji pracy między nimi.
Przewidziany jest jeden Trener Robotów w organizacji
Wymagane są 3 hosty robotów, które są podłączone do Wizlink® BCC, w którym są poszczególne wykonania scenariuszów ustawione w harmonogramie. Ustawiona jest również opcja warunkowego uruchomienia wybranych scenariuszy w zależności od wykonania wcześniejszych scenariuszy w kolejce. Na potrzeby budowania i modyfikacji istniejących scenariuszy przez Trenera Robotów wymagane są odrębna licencje.3 x Wizlink® Full Robot
3 x Wizlink® BCC Connection
+
Trener Robotów:
1 x Wizlink® Full Robot
1 x Wizlink® BCC Connection