Krajowy System e-Faktur

Wykorzystaj technologię RPA w komunikacji z Krajowym Systemem e-Faktur (KSeF) i znacznie przyspiesz oraz usprawnij procesy wystawiania, otrzymywania i archiwizacji faktur elektronicznych, minimalizując błędy i obciążenie pracą manualną.

Czym jest Krajowy System
e-Faktur?

Krajowy System e-Faktur jest zaawansowanym narzędziem, które umożliwia przedsiębiorcom przekształcenie tradycyjnego procesu fakturowania w nowoczesną i efektywną formę elektroniczną. Dzięki KSeF, przedsiębiorcy mogą skutecznie zredukować koszty związane z drukowaniem, wysyłaniem i przechowywaniem faktur papierowych, a także uniknąć problemów związanych z utratą dokumentów czy ich uszkodzeniem.

Głównym celem Krajowego Systemu e-Faktur jest usprawnienie procesów biznesowych oraz zapewnienie większej przejrzystości i bezpieczeństwa transakcji handlowych. System ten umożliwia wystawianie, wysyłanie i odbieranie faktur w formie elektronicznej, spełniających wszelkie wymogi prawa podatkowego i handlowego. Faktury w KSeF są generowane w formacie ustrukturyzowanym, co oznacza, że dane w nich zawarte są precyzyjnie zdefiniowane i jednoznaczne, ułatwiając automatyczną ich obróbkę i analizę.

Kto będzie korzystał z KSeF:

Przedsiębiorcy zarejestrowani jako czynni podatnicy podatku VAT

Przedsiębiorcy zwolnieni z podatku VAT

Podatnicy zidentyfikowani w Polsce do szczególnej procedury unijnej OSS, posiadający polski identyfikator podatkowy NIP

Jak można wystawić
fakturę w KSef?

Wystawianie faktur z Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) jest możliwe na kilka sposobów. Można skorzystać z bezpłatnych narzędzi udostępnionych przez Ministerstwo Finansów, takich jak Aplikacja Podatnika. To rozwiązanie umożliwia elektroniczne wystawianie faktur w formie ustrukturyzowanej. Dodatkowo, istnieje możliwość wykorzystania programów komercyjnych, takich jak systemy ERP, Workflow oraz innych, na przykład robotów w technologii RPA. Te narzędzia integrują się z Krajowym Systemem e-Faktur (KSeF) i umożliwiają automatyczne generowanie, wysyłanie i zarządzanie fakturami.

Obowiązek korzystania z KSeF rozpoczyna się z dniem 1 lipca 2024

Czym jest robot do KSeF?

Robot Wizlink® oferuje dedykowane aktywności w formie pluginu, które umożliwiają efektywną komunikację z Krajowym Systemem e-Faktur (KSeF). Ten zaawansowany plugin wykorzystuje API KSeF do bezpośredniej integracji z systemem. Podczas procesu autoryzacji, robot wykorzystuje tokeny zapewniające bezpieczną identyfikację i autoryzację dostępu do KSeF poprzez interfejs API. Jednak to robot Wizlink® dostosowuje się do specyfikacji procesów w firmie, a nie odwrotnie, umożliwiając łatwą integrację i elastyczne wykorzystanie pluginu w dowolnym zakresie i miejscu w procesie biznesowym. Jeden robot może obsługiwać wiele różnych scenariuszy pracy z KSeF, a jedynym ograniczeniem jest limit 24 godzin w ciągu doby. Dzięki temu narzędziu możliwe jest automatyzowanie złożonych zadań związanych z KSeF, usprawniając procesy fakturowania i archiwizacji w firmach.

Zaoszczędź czas i usprawnij komunikację z Krajowym Systemem e-Faktur (KSeF)

Już teraz skorzystaj z bezpłatnej dodatkowej aktywności w formie pluginu, dostępnej dla posiadaczy licencji Wizlink®.

Wejdź na stronę robot.wizlink.eu, otrzymaj dostęp do darmowego pluginu, pełnego kompletu materiałów wideo, jak i gotowych do wykorzystania scenariuszy.

Minimalizuj wysiłek i zwiększ efektywność pracy w obszarze fakturowania.

Skorzystaj z robota do KSeF jeżeli:

Krajowy system e-faktur brak planów na integracje

Obecny dostawca systemów IT nie ma w planach integracji z KSeF

Krajowy system e-faktur brak budżetu na integrację

Nie ma budżetu na dedykowaną integrację systemów IT z KSeF, np. ze względu na charakter organizacji i duży poziom złożoności dostosowania się do KSeF a w konsekwencji konieczności dedykowanego podejścia (projektu)

Monotonne i powtarzalne czynności związane z procesem obiegu faktur

Pracownicy muszą wykonywać dużo powtarzalnych czynności związanych z procesem obiegu faktur (KSeF), firma ponosi dodatkowe koszty z tym związane, w tym konieczność zwiększenia zatrudnienia

Pewne obszary nie są realizowane w dostarczonym rozwiązaniu do KSeF

Pewne obszary nie są realizowane w dostarczonym rozwiązaniu do KSeF lub w obecnej integracji z systemami zachodzi konieczność wykonywania manualnych czynności w systemach IT firmy, w narzędziach udostępnionych przez MF lub innych

biura rachunkowe, firmy outsourcingowe, SSC/BPO, które zajmują się obsługą księgową

Reprezentujesz biura rachunkowe, firmy outsourcingowe, SSC/BPO, które zajmują się obsługą księgową i szukasz rozwiązania wspierającego integrację z KSeF

możliwość samofakturowania lub będziesz korzystały z grup VAT (GRV)

Jesteś podmiotem, który ma możliwość samofakturowania lub będziesz korzystał z grup VAT (GRV) i nie posiadasz dedykowanego rozwiązania do tego

Rozwiązania oparte o technologię RPA (roboty) działają już w księgowości lub innych działach

Rozwiązania oparte o technologię RPA (roboty) działają już w księgowości lub innych działach, dzięki czemu można w prosty sposób dać robotowi możliwości integracji z KSeF i niskim kosztem zwiększyć zakres jego użyteczności

Jesteś przedstawicielem komorników lub organów wykonawczych, którzy chcą wprowadzić, które chcą zautomatyzować komunikację z KSeF

Jesteś przedstawicielem komorników lub organów wykonawczych, które chcą zautomatyzować komunikację z KSeF

Robot do KSeF dla Partnerów

Firmy konsultingowe

Firmy konsultingowe

Przygotuj organizacje pod kątem prawno-podatkowym do KSeF oraz dostarcz zaplecze technologiczne w tym obszarze.

Firmy wdrożeniowe i technologiczne

Firmy wdrożeniowe i technologiczne

Wdrażaj rozwiązania technologiczne dedykowane do Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), o które pytają Klienci.

kontakt

Zaoszczędź czas i wysiłek w obszarze związanym z Krajowym Systemem e-Faktur! Skontaktuj się z nami i dowiedz się więcej.