Poznaj nasze oprogramowanie

Co się kryje pod marką Wizlink®?

Wizlink® to polskie oprogramowanie klasy RPA (robotic process automation). Za pomocą Wizlink® użytkownik może robotyzować procesy w organizacji poprzez tworzenie tzw. robotów software’owych. Cyfrowi pomocnicy w postaci wspomnianych robotów mogą wykonywać wszelkie powtarzalne czynności oraz procesy, takie jak przenoszenie danych pomiędzy aplikacjami czy praca z MS Excel.

Narzędzie Wizlink® nie wymaga dostępu do kodu źródłowego aplikacji czy jej bazy danych. Pracuje na danych biznesowych bez zagłębiania się w technologię. Używa interfejsu użytkownika, który jest zawsze dostępny, jako łącznika pomiędzy różnymi systemami. Bazuje na logice biznesowej, która już jest używana w aplikacjach. Oprogramowanie do robotyzacji jest instalowane bezpośrednio w środowisku użytkownika. Robot, tak jak człowiek, potrzebuje stanowiska pracy z Windowsem oraz dostępem do aplikacji i danych biznesowych, na których ma działać.

Czym jest robot programowy (software’owy)?

Robot jest aplikacją, która jest w stanie wykonywać proste czynności na ekranie komputera. Dzięki temu pracownik zyskuje wsparcie w wykonywaniu nudnych i powtarzalnych czynności. W konsekwencji może zająć się zadaniami wymagającymi wiedzy eksperckiej.


Jakie są warianty oprogramowania Wizlink®?

Wizlink® Designer

Oprogramowanie Wizlink® Designer pozwala na tworzenie własnych scenariuszy dla robota. Użytkownik poprzez interfejs graficzny może wybierać myszką obiekty ekranowe niezbędne do zaprojektowania procesu w scenariuszu. Do projektowania scenariuszy w Wizlink® nie są wymagane umiejętności programowania . Potrzebne kompetencje to przede wszystkim dobra znajomość ekranów używanych aplikacji biznesowych, zrozumienie przebiegu procesu biznesowego i umiejętność obsługi komputera wystarczająco do sprawnego posługiwania się programem MS Excel. Tworzenie scenariusza nie polega na pisaniu ciągu poleceń. Do tworzenia scenariuszy służy graficzny edytor diagramów wykorzystujący operacje „przeciągnij i upuść” oraz „wskaż i kliknij”. Jedyne elementy wpisywane ręcznie to wyrażenia arytmetyczne, podobne do stosowanych w Excelu.

Wizlink® Runtime

Jest to uproszczona forma oprogramowania, w której gotowy scenariusz jest wykonywany bezpośrednio na stacji roboczej. Użytkownik Wizlink® Runtime nie ma możliwości ingerencji w scenariusz i nie tworzy własnych robotów. Podczas wykonywania scenariusza możliwe jest rejestrowanie wybranych czynności.

Wizlink® BCC (Bot Control Center)

Wizlink® BCC (Bot Control Center) to narzędzie do zarządzania przepływem pracy i wydajnością robotów programowych.

Sprawdzi się doskonale przy większej ilości procesów. Użytkownik Wizlink® BCC będzie miał możliwość zarządzania scenariuszami oraz monitorowania. Ponadto, narzędzie to pozwala na integrację z zewnętrznymi rozwiązaniami oraz aplikacjami. Umożliwia także znaczące ulepszenie obsługi wielu procesów biznesowych jednocześnie.

Szczegółowe informacje na temat Wizlink® BCC (Bot Control Center) opublikujemy wkrótce.


Jaki jest system licencjonowania?

System licencjonowania dla robota Wizlink® oferuje dwa rodzaje licencji:

Full Robot:

 • Pełna wersja robota umożliwiająca korzystanie z wszystkich funkcji.
 • Umożliwia zarówno budowanie scenariuszy dla robota jak i ich uruchamianie
 • Nie posiada żadnych ograniczeń co do ilości uruchomień robota w ciągu dnia.
 • Stanowi kompleksowe rozwiązanie dla organizacji, które potrzebują pełnej elastyczności w zakresie robotyzacji procesów.

BCC Connection:

 • Licencja umożliwiająca zaawansowane zarządzanie botami Wizlink® oraz wszelkimi innymi botami lub automatyzacjami w organizacji.
 • Skonfigurowane harmonogramy mogą obejmować różne okresy czasu, dni tygodnia czy konkretne momenty.
 • BCC Connection oferuje elastyczność w planowaniu uruchomień, co pozwala dostosować harmonogram do zmieniających się potrzeb organizacji.

Licencje mogą być przypisane do maszyny fizycznej bądź mogą być przydzielane dynamicznie.

Cena licencji Full Robot i BCC Connection dostępna jest na stronie: https://wizlink.eu/cennik/

Więcej na temat praktycznych aspektów związanych z licencjonowaniem znajduje się pod adresem:  https://wizlink.eu/licencjonowanie-wizlink-w-praktyce/


Jak zrobić swojego pierwszego robota?

Swojego pierwszego robota można samodzielnie stworzyć na własnym komputerze czy laptopie.

Wystarczy zarejestrować się na stronie: robot.wizlink.eu. Po rejestracji można pobrać oprogramowanie Wizlink® i zgłosić się po 14dniową próbną licencję. Po otrzymaniu licencji, można już samodzielnie spróbować stworzyć własnego robota. Pomocne przy tworzeniu własnego robota będą materiały szkoleniowe z platformy e-learningowej: learning.wizlink.eu, z których część jest dostępna bezpłatnie. Dodatkowo można wspomóc się również tutorialami na Youtube: youtube.wizlink.eu.


Jakie procesy robotyzuje Wizlink®?

Roboty stworzone w Wizlink® mogą robotyzować wszelkie czynności oraz procesy, które są oparte na regułach i cechujące się powtarzalnością. Do tego rodzaju procesów można zaliczyć prace z dokumentami w formie elektronicznej, takie jak wyodrębnianie danych, wypełnianie formularzy czy druków. Robot poradzi sobie również z takimi czynnościami jak dokonywanie obliczeń oraz przenoszenie folderów. Wizlink® bardzo dobrze współpracuje też z MS Excel oraz rozmaitymi aplikacjami biznesowymi przy przenoszeniu danych, przeszukiwaniu, itp.

Poniże prezentujemy także kilka wybranych, przykładów scenariuszy wdrożonych i działających w różnych organizacjach:

 • generowanie dokumentów,
 • generowanie i rozsyłanie pasków płacowych,
 • potwierdzanie transportu w dedykowanym portalu internetowym,
 • pobieranie dokumentów i przenoszenie danych pomiędzy systemami,
 • wsparcie OCR i księgowania,
 • wysyłanie faktur korygujących,
 • tworzenie i wysyłanie raportów,
 • aktualizacja danych w Płatniku ZUS,
 • usprawnienie pobierania wyników testów na obecność COVID-19,
 • przenoszenie danych z PDF do Excel,
 • obsługa systemu magazynowego,
 • wprowadzanie zaświadczeń do systemów,
 • weryfikacja danych o podmiotach na stronach urzędowych.

Scenariusz dla robota można stworzyć dla wielu różnych procesów w dowolnej organizacji. Istotne jest żeby był on powtarzalny i oparty na konkretnych regułach.

W przypadku zainteresowania wdrożeniem gotowych scenariuszy, zapraszamy do kontaktu z naszymi Partnerami.