Wizlink® członkiem wspierającym Polskiej Federacji Szpitali

You are currently viewing Wizlink® członkiem wspierającym Polskiej Federacji Szpitali
  • Post published:2022-07-08

Firma First Byte dołączyła do grona organizacji wspierających Polskiej Federacji Szpitali. Dzięki tej współpracy proces adopcji technologii RPA (Robotic Process Automation) ma szansę przebiegać szybciej w podmiotach medycznych.

Polska firma First Byte jest właścicielem oprogramowania klasy RPA o nazwie Wizlink®, które pozwala automatyzować nudne i powtarzalne czynności realizowane na ekranie komputera.

Ochrona zdrowia to obszar z dużym potencjałem w kontekście wykorzystania cyfrowych pracowników, szczególnie w sytuacji braków kadrowych i zwiększonych obowiązków. Dzięki wykorzystaniu technologii RPA podmiot medyczny jest w stanie efektywniej zarządzać personelem, dzięki czemu pracownicy mogą zaoszczędzony czas wykorzystać na kontakt z pacjentem, bądź na inne czynności wymagające wiedzy eksperckiej. Co ważne, wdrożenie rozwiązań klasy RPA nie wymaga modyfikacji istniejących systemów informatycznych, czy też istotnych zmian w procesach. Roboty programowe działają na tym samym poziomie interfejsu użytkownika co człowiek. Dodatkowo, budowanie scenariuszy dla robotów w Wizlink® odbywa się w intuicyjnie i nie wymaga wiedzy programistycznej, co znacząco skraca czas oraz koszty wdrożenia.

Sektor prywatny od kilku lat czerpie korzyści z zatrudniania cyfrowych pracowników. Sektor publiczny, wliczając ochronę zdrowia, zaczyna się dopiero tym interesować. Chodzi tu głównie o procesy administracyjne, jak np. praca z dokumentami, przekazywanie danych pomiędzy systemami, zarówno obecnymi w podmiocie medycznym, jak również systemami centralnymi – w tym rejestrami państwowymi (NFZ). Mogą być to także procesy rutynowe, takie jak obsługa wypełnionych formularzy, komunikacja z pacjentem, tworzenie raportów, bądź nadzorowanie dystrybucji leków na oddziałach. Całość jako uzupełnienie już działających w organizacji procesów oraz aplikacji klasy HIS, POZ, HR, diagnostyka itp.” – Michał Wawiórko, CEO First Byte (właściciela marki i narzędzia Wizlink®).

W grudniu 2021 Wydział Rozwoju Innowacji Ministerstwa Zdrowia wpisał oprogramowanie Wizlink® do wewnętrznego rejestru innowacji. Po zapoznaniu się z możliwością wykorzystania oraz samym działaniem robotów programowych, rozwiązanie to znalazło się we wspomnianym rejestrze i jest rekomendowane jako możliwe do wykorzystania, jeśli będzie się wpisywać w kierunek rozwojowy ochrony zdrowia. Oprócz tego First Byte od lat angażuje się w działania edukacyjne w obszarze RPA, czego wynikiem jest m.in. współpraca z uczelniami oraz członkostwo w Koalicji AI w zdrowiu.

O Polskiej Federacji Szpitali

Polska Federacja Szpitali (PFSz) jest ogólnopolską organizacją pracodawców zrzeszającą szpitale niezależnie od ich struktury własnościowej, wielkości, profilu specjalistycznego, czy modelu działania.

„ Polska Federacja Szpitali zrzesza bezpośrednio ponad 280 szpitali, a poprzez porozumienia z lokalnymi i sektorowymi związkami szpitali funkcjonuje jako organizacja parasolowa w sumie dla ponad 550 szpitali. PFSz zrzesza szpitale, niezależnie od ich struktury własnościowej, wielkości, czy modelu działania. PFSz jest głosem polskich szpitali w Europejskiej Federacji Szpitali HOPE oraz Międzynarodowej Federacji Szpitali IHF. PFSz należy do największej krajowej organizacji pracodawców: Pracodawcy RP. PFSz jest aktywnym uczestnikiem dialogu społecznego w ochronie zdrowia.  Głównym celem Federacji jest poprawa warunków funkcjonowania szpitali. PFSz działa na rzecz lepszego finansowania szpitali, wzrostu znaczenia kadry zarządzającej szpitalami, bezpieczeństwa pacjentów oraz pracowników szpitali, a także na rzecz jakości, dobrych praktyk zarządzania, edukacji oraz dobrego ustawodawstwa. Od początku trwania pandemii SARS CoV-2 realizuje projekty pomocy dla szpitali, darowizn oraz akcje informacyjne dla pracowników szpitali oraz dla pacjentów. PFSz dostarcza do szpitali najaktualniejsze informacje dot. zmian rynkowych, potrzeb oraz możliwości zakupu najpotrzebniejszego sprzętu udzielając wsparcia dla dyrektorów szpitali w zarządzaniu kryzysowym w czasach pandemii. PFSz jest aktywnym uczestnikiem dialogu społecznego w ochronie zdrowia. Nasze szpitale dysponują ponad 80 tys. łóżek, zatrudniają ponad 150 tysięcy pracowników, realizujących świadczenia warte niemal 14 mld PLN.” – Urszula Szybowicz, Dyrektor Operacyjny Polskiej Federacji Szpitali.

Podmioty zainteresowane tematyką robotyzacji w ochronie zdrowia zapraszamy do kontaktu:

Wyślij wiadomość