Wizlink partnerem Hackathonu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

You are currently viewing Wizlink partnerem Hackathonu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
  • Post published:2022-02-08

W grudniu ubiegłego roku firma First Byte podjęła współpracę z Uniwersytetem Medycznym w Łodzi. Studenci UM w Łodzi będą mogli zdobywać kompetencje w zakresie tworzenia robotów programowych z pomocą narzędzia Wizlink. Edukacja studentów w zakresie robotyzacji zwiększa ich szansę na przyszłym rynku pracy.

„Problemy z brakiem personelu trapiły ochronę zdrowia od zawsze. Roboty mogą być jednym z rozwiązań niedoboru kadry. Mogą zdjąć szereg działań z barków personelu a zatem podnieść efektywność zespołów i zaangażowanie pracowników. Pracodawcy, którzy wzięli udział w naszych badaniach, jako jedna z kompetencji przyszłości wskazywali zaawansowane umiejętności cyfrowe. Natomiast dyrektor sieci szpitali wskazała, że znajomość działania algorytmów jest kluczowa dla części personelu medycznego. W kontekście tych wyzwań temat robotyzacji staje się wręcz koniecznym rozwiązaniem. Nie pozostaje ona bez znaczenia dla samego pacjenta, który część podstawowych procedur mógłby przejść kierowany przez system, wspierany podpowiedziami bota, prowadzony uniwersalnymi schematami.  Rozwój takich usług widzimy już dziś – zwłaszcza w nowoczesnych placówkach prywatnych.” mówi Jakub Borowczyk, pracownik Akademickiego Biura Karier Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, który na co dzień zajmuje się organizowaniem współpracy pomiędzy uczelnią a przedsiębiorstwami.

Wizlink podjął współpracę z UM w Łodzi również w formie wsparcia wydarzenia jako Partner Hackathonu „HAcK NA ZDROWIE” organizowanego przez Akademickie Biuro Karier Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Hackathon to kilkudniowe wydarzenie, podczas którego uczestnicy, pracując w interdyscyplinarnych zespołach, tworzą innowacyjne rozwiązania, produkty lub usługi w odpowiedzi na palący problem społeczny. Po kilku dniach intensywnej pracy zespoły prezentują swoje projekty przed jury, które nagradza najlepsze z nich[1].

Podczas wydarzenia „HAcK NA ZDROWIE” zespoły będą pracowały nad pomysłami usprawnienia procesów w branży medycznej z pomocą nowoczesnych rozwiązań. Swój udział w projekcie będą miały również roboty tworzone w Wizlink. Michał Wawiórko będzie jednym z Mentorów wspomagających merytorycznie zespoły w zakresie wykorzystania technologii RPA.

Więcej informacji na temat wydarzenia oraz zapisy na stronie Organizatora:


Z niecierpliwością czekamy na wydarzenie i wyniki konkursu na prace zespołów projektowych. Wierzymy, że podczas wydarzenia uda się wypracować ciekawe rozwiązania, które umożliwią przyspieszenie wdrażania nowych technologii w branży medycznej. Potencjał na wykorzystanie technologii RPA w sektorze medycznym jest bardzo duży. Od automatyzacji pracy biurowej personelu medycznego do przenoszenia danych pomiędzy bazami lub też innych integracji między różnymi systemami. Automatyzacja w branży medycznej pozwoli na względnie szybkie efekty jej wykorzystania.


[1] http://abk.umed.pl/szkolenia-warsztaty/hackathon/