Weryfikacja kontrahentów w białej liście podatników VAT

Published:02.09.2019

Co to jest Biała Lista Podatników VAT?

W dniu 1 września 2019 zaczęła działać tzw. biała lista podatników VAT. Udostępnienie jej wynika z nowelizacji ustawy o VAT z dnia 12 kwietnia 2019 roku, której celem jest uszczelnienie VAT.

Ustawa nakłada m.in  obowiązek weryfikacji kontrahenta w tzw. białej liście podatników VAT przed wykonaniem płatności za fakturę. Ta lista to nic innego jak  ujednolicony rejestr VAT, rozszerzony o numery rachunków rozliczeniowych firm. Dane są aktualizowane codziennie, a samo sprawdzenie powinno być wykonane w dniu zlecenia przelewu.

 

Co grozi za niedostosowanie się do przepisów?

Od 1 stycznia 2020 roku zaczną obowiązywać następujące sankcje dla podmiotów, które opłacają faktury poprzez przelewy na konta niebędące na białej liście:

  • brak możliwości zaliczenia kwoty przelewu powyżej 15 tyś. PLN do kosztów uzyskania przychodów
  • ryzyko ponoszenia solidarnej odpowiedzialności z kontrahentem za zaległości podatkowe

 

Gdzie można sprawdzić kontrahenta?

Ministerstwo Finansów przewidziało 2 metody dostępu do tej listy:

  • poprzez interfejs programistyczny API , w którym będzie można zrealizować tylko 10 zapytań o maksymalnie 30 podmiotów w ciągu doby
  • zaszyfrowany plik tekstowy z listą podatników oraz numerami kont bankowych, który zostanie udostępniony w listopadzie 2019 roku.

Istnieje natomiast jeszcze jedna metoda weryfikacji kontrahenta, poprzez wykonanie ręcznego sprawdzenia bezpośrednio na stronie Ministerstwa Finansów.

 

 

Jak dostosować się do przepisów?

Sankcje zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2020 roku. Przedsiębiorcy mają więc 3 miesiące na dostosowanie się do przepisów.  Jedną z możliwości realizacji tego jest wykorzystanie technologii RPA (Robotic Process Automation), a konkretnie poprzez użycie narzędzia do tworzenia robotów, którego przykładem jest polski Wizlink.

Delegowanie tego zadania dla robotów software’owych to przede wszystkim:

  • Brak konieczności modyfikacji istniejących procesów i aplikacji: robot dostosuje się do obecnych procesów  a nie odwrotnie.
  • Praca na aktualnych danych: robot pracuje na aktualnym wykazie podatników
  • Raportowanie: robot każde sprawdzenie umieści w raporcie na wypadek kontroli skarbowej

 

Zobacz jak może wyglądać weryfikacja kontrahentów wykonana przez robota:

 

 

Gdzie można dowiedzieć się czegoś więcej?

Jeżeli chciałbyś wykorzystać robota do weryfikacji kontrahentów, zapraszamy do kontaktu:

go back