Prawo ochronne na znak towarowy Wizlink®

You are currently viewing Prawo ochronne na znak towarowy Wizlink®
  • Post published:2022-01-31

Firma First Byte otrzymała prawo ochronne na znak towarowy „Wizlink®”:

– w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) w Alicante

oraz

– w Urzędzie Patentowym RP.

Dzięki uzyskanemu prawu firma First Byte jest upoważniona do oznaczania znaku Wizlink symbolem ®. Gwarantuje ono wyłączność korzystania ze znaku w sposób zarobkowy i zawodowy na terytorium całej Unii Europejskiej, w tym na terenie całej Polski, w zakresie towarów i usług wymienionych w certyfikacie.

Czym jest znak towarowy i po co go zastrzegać?

Znakiem towarowym może być każde oznaczenie, które umożliwia odróżnienie towarów i/lub usług jednego przedsiębiorcy od towarów i/lub usług innego przedsiębiorcy. Są to oznaczenia stosowane w handlu, które umożliwiają odróżnianie produktów tego samego rodzaju oferowanych przez różnych przedsiębiorców, stanowiąc tym samym podstawę budowania wizerunku i reputacji marki. Prawo ochronne na znak towarowy uzyskuje się poprzez rejestrację w stosownym urzędzie. Znak towarowy, który został zarejestrowany jest chroniony prawem. Jego więc jego właściciel lub właściciele uzyskują w ten sposób ochronę prawną na towary i usługi sygnowane takim znakiem. Jest to wyłączne prawo przysługujące tylko jego właścicielowi lub właścicielom [1].

Znaki towarowe rejestrowane są zgodnie z klasyfikacją nicejską powszechną międzynarodowo,  dla konkretnych towarów i usług. Korzyści z uzyskania prawa ochronnego znaku towarowego jest kilka. Przede wszystkim daje to możliwość uzyskania formalnego prawa do marki firmy. Zwiększa to wiarygodność i pozwala na zapobieganie nieuczciwym praktykom przywłaszczania marki.

Powyższe materiały nie stanowią opinii prawnej, nie wyczerpują również całej tematyki znaków towarowych.


[1] https://uprp.gov.pl/pl/przedmioty-ochrony/znaki-towarowe/znaki-towarowe-informacje-podstawowe