Użycie technologii Robotic Process Automation (RPA) jako elementu wdrożenia Smart City

You are currently viewing Użycie technologii Robotic Process Automation (RPA) jako elementu wdrożenia Smart City
  • Post published:2021-08-26

W czasopiśmie Energies ukazał się artykuł autorstwa prof. dr Andrzeja Sobczaka oraz Leszka Ziory The Use of Robotic Process Automation (RPA) as an Element of Smart City Implementation: A Case Study of Electricity Billing Document Management at Bydgoszcz City Hall.

Tematyka artykułu skupia się na wykorzystaniu technologii RPA w kontekście rozwoju miast i ich transformacji technologicznej w inteligentne miasta (smart cities).

Artykuł ten został oparty na studium przypadku robotyzacji procesu pobierania i dystrybucji dokumentów za energię elektryczną w Urzędzie Miasta Bydgoszczy.

Projekt robotyzacji procesów w Urzędzie Miasta Bydgoszczy wdrożył zespół ForProgress . Ze względu na wymogi formalne, a także przyjazny model licencjonowania, do robotyzacji zostało wybrane narzędzie Wizlink. Dzięki wprowadzonym usprawnieniom, Urząd zwiększył efektywność wykonywania zadań o czym, tak samo jak o innych korzyściach można przeczytać w artykule.

Energies to międzynarodowe czasopismo z zakresu inżynierii i badań energetycznych. Czasopismo publikuje prace oryginalne, artykuły przeglądowe, uwagi techniczne . Czasopismo stanowi forum informacji na temat badań, innowacji i demonstracji w obszarach konwersji i ochrony energii, optymalnego wykorzystania zasobów energetycznych, optymalizacji procesów energetycznych, łagodzenia zanieczyszczeń środowiska i zrównoważonych systemów energetycznych.

Czasopismo Energies jest wydawane przez MDPI – akademickie wydawnictwo założone w 1996 roku w Bazylei. MDPI Publikuje ponad 250 recenzowanych czasopism z dziesięciu różnych dziedzin. Główny cel działalności tego wydawnictwa to wspieranie wymiany naukowej we wszystkich formach oraz dyscyplinach.

Cały artykuł jest dostępny w języku angielskim na stronie: https://www.mdpi.com/1996-1073/14/16/5191/htm