Wakacje z robotem

You are currently viewing Wakacje z robotem
 • Post published:2021-06-28

Czy wakacje to dobry moment na naukę czegoś nowego?

Okazuje się, że tak! Dlatego właśnie postanowiliśmy zorganizować letnie spotkania zapoznawcze  z robotami software’owymi :).

Czym są Wakacje z Robotem?

Organizujemy serię spotkań w postaci dwugodzinnych warsztatów z nauki tworzenia robotów na żywo. Będą się one odbywały raz w tygodniu począwszy od początku lipca do końca września br.

Podczas serii spotkań przeważać będzie część praktyczna tworzenia robota. Dostępni będą nasi Trenerzy, którzy na co dzień pracują w Wizlink i znają wszystkie jego sekrety. Każdy będzie mógł zadawać pytania. Każde spotkanie będzie zawierało omawianie funkcjonalności i wspólne tworzenie scenariuszy w odniesieniu do realnych przypadków i procesów. Dodatkowo każdy z uczestników spotkań będzie mógł skorzystać z bezpłatnych indywidualnych konsultacji raz w tygodniu.

Dla kogo są takie spotkania?

Wydarzenie kierowane jest do wszystkich którzy posiadają licencje Wizlink, tj. klienci, partnerzy, studenci, ale również do tych, którzy chcą sprawdzić możliwości wykorzystania robotów po raz pierwszy. Wszyscy uczestnicy w ramach warsztatów otrzymają licencje niekomercyjne.

W planach mamy szkolenia dedykowane dla branży księgowej, firm konsultingowych, firm wdrożeniowych i pozostałych branż.Najważniejsze informacje w skrócie

Kiedy: każdy wtorek w godzinach 10-12 od początku lipca do końca września br.

Gdzie: Online za pośrednictwem platformy ClickMeeting.

Zapisy: Aby zapisać się na wydarzenie należy wypełnić formularz Zapisu na Warsztaty, który znajduje się poniżej.

Ważne: Na każdym spotkaniu będą omawiane inne zagadnienia i spotkania będą od siebie niezależne. Dlatego też do warsztatów można dołączyć w dowolnym momencie.

Udział w warsztatach jest bezpłatny, jednakże gorąco zachęcamy wszystkich uczestników do wpłacania na zbiórkę na rehabilitację dla Agaty.

Agata przed miesiącem wracała razem z rodziną z wycieczki i zdarzył im się wypadek. Po prawie 2-miesięcznym leczeniu na OIOMie Agata trafiła do ośrodka, gdzie szereg specjalistów pracuje nad tym, by choć częściowo odzyskała sprawność w rękach. W tej sytuacji nawet niewielka poprawa daje rodzinie olbrzymie nadzieje na przyszłość i na to, że Agata będzie mogła kiedyś sama znów przytulić dzieci.

Link do zbiórki: www.siepomaga.pl/agata-goliszewska

W ramach szkolenia uczestnik:

 • Otrzyma podstawy tworzenia robotów w narzędziu Wizlink.
 • Stworzy swojego robota.
 • Otrzyma wskazówki jak:
  • tworzyć roboty współpracujące z aplikacjami uruchamianymi na własnym komputerze,
  • tworzyć roboty współpracujące z aplikacjami uruchamianymi w przeglądarce,
  • tworzyć roboty współpracujące z MS Excel,
  • odczytywać dane z plików PDF.
 • Otrzyma licencję na oprogramowanie Wizlink na czas warsztatów.
 • Otrzyma gotowe scenariusze dla robota, które będą mogły być dowolnie wykorzystywane i modyfikowane.
 • Będzie miał możliwość zarezerwowania bezpłatnej 30-minutowej konsultacji indywidualnej w zakresie tworzenia robotów.

Wymagania dla uczestników:

 • Laptop/komputer z systemem Windows,
 • Zainstalowany min. Net 4.7.2,
 • MS Excel,
 • Przeglądarka: Internet Explorer, Chrome.


Udało mi się zapisać na warsztaty! Co dalej?

Krok 1 – instalacja Wizlink i uzyskanie licencji na szkolenie

Po potwierdzeniu udziału w warsztatach prześlemy maila z instrukcją do pobrania odpowiedniej wersji narzędzia Wizlink i uzyskania licencji. Prosimy pamiętać o sprawdzaniu folderu spam, a jeśli w ciągu 2 dni roboczych od momentu potwierdzenia udziału nie otrzymają Państwo maila z instrukcją, poprosimy o wiadomość mailową na adres trial@wizlink.eu.

Krok 2 – przejście przez podstawy oprogramowania Wizlink

Naszym celem podczas warsztatów jest położenie nacisku na praktyczną część tworzenia robotów. Dlatego też ważne, aby każdy z uczestników, oprócz zadbania o spełnienie wymagań technicznych, był zaznajomiony z podstawowymi zagadnieniami oprogramowania Wizlink poruszonymi w szkoleniu wstępnym, które można obejrzeć bezpłatnie na naszej platformie learning.wizlink.eu – WSTĘP DO WIZLINK.

W tym celu należy zarejestrować się na naszej stronie wizlink.eu/my-wizlink. Po zarejestrowaniu się na My Wizlink, automatycznie zostaje utworzone konto na learning.wizlink.eu z tym samym loginem i hasłem.

Instalacja i wstępne zapoznanie z Wizlink już za mną. Co mnie czeka na warsztatach?

Jak wspomnieliśmy wcześniej, zależy nam żeby podczas warsztatów dominowała część praktyczna. Nasz Trener Robotów, który ma duże doświadczenie we wdrażaniu ich produkcyjnie w różnego rodzaju instytucjach, przygotował praktyczne zagadnienia oraz przykłady. Uczestnicy będą mogli je przełożyć w przyszłości na własne potrzeby biznesowe. Warsztaty trwają 2 godziny z krótką przerwą w trakcie.Regulamin uczestnictwa w warsztatach „Wakacje z robotem”

 1.  Organizator warsztatów
  • Warsztaty z zakresu tworzenia robotów software’owych w narzędziu Wizlink organizuje First Byte sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (31-153) przy ul. Szlak 77 lok. 222 posiadająca numer KRS: 0000338203, w dalszym ciągu regulaminu zwana Organizatorem.
 2. Zgłoszenie uczestnictwa w warsztatach
  • Warunkiem uczestnictwa w warsztatach jest wypełnienie i przesłanie właściwego formularza elektronicznego dostępnego na stronie wizlink.eu/pl/wakacje-z-robotem/,
  • Organizator skontaktuje się ze Zgłaszającym w celu potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia.
  • Liczba miejsc jest ograniczona. O udziale w warsztatach decyduje kolejność zgłoszeń.
  • Warsztaty odbywają się w czasie i na platformie wskazanej przez Organizatora.
  • Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy udziału w warsztatach bez podania przyczyny.
  • Zgłoszenie na warsztaty w ustalonej w Regulaminie formie jest wiążącą umową oraz jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków przez Zgłaszającego.
 3. Rezygnacja z uczestnictwa
  • Rezygnację z uczestnictwa należy zgłosić Organizatorowi mailowo na adres: zwojcik@wizlink.eu.
 4. Zmiana terminów warsztatów
  • Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania lub przesunięcia terminu warsztatów ze względów losowych. Informacja o zmianach w terminie przesłana będzie najpóźniej do 2 dni przed planowanym rozpoczęciem warsztatów.
  • Organizator ma prawo odwołać warsztaty w każdej chwili.
 5. Dane osobowe i zgoda na rozpowszechnianie wizerunku
  • Przesłanie formularza zgłoszenia uczestnictwa w warsztatach oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach organizacyjnych przez Organizatora. Jest także wyrażeniem zgody na wysyłanie korespondencji mailowej, zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku – Dz. U Nr 144, poz.1204.
  • Udział w warsztatach obejmuje przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2019 roku (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000) o ochronie danych osobowych oraz Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO).
  • Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji zapisu na warsztaty. Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do realizacji zapisu na warsztaty.
  • Zbierane dane osobowe przetwarzane są na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej również „RODO”, w celu: 3.1: prawidłowej relacji żądanej usługi tj. przesłaniu zgłoszenia udziału w warsztatach.
  • Administratorem przekazanych danych osobowych jest Organizator
  • Dane osobowe podlegają ochronie zgodnie z obowiązującymi przepisami. Osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do poprawiania swoich danych oraz wycofania zgody na dalsze przetwarzanie.
  • Wszystkie dane osobowe użytkowników są chronione zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 133, poz. 1204).
  • Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z RODO i innych przepisów prawa, Uczestnikowi przysługuje prawo do uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania jego danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane; jak i prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację; zgodnie z postanowieniami ww. Ustawy.