Wizlink członkiem Koalicji AI w zdrowiu

You are currently viewing Wizlink członkiem Koalicji AI w zdrowiu
  • Post published:2022-01-26

Wizlink dołączył do grona członków Koalicja AI w zdrowiu. Dzięki tej współpracy mamy możliwość jeszcze szerszego propagowania technologii RPA w branży medycznej. Wcześniej już pisaliśmy o tym, że Wizlink został zarekomendowany do wdrożeń w Ochronie Zdrowia w rejestrze innowacji Ministerstwa Zdrowia.

Koalicja na rzecz AI w zdrowiu działa na rzecz kształtowania polityki rozwoju sztucznej inteligencji w polskim systemie ochrony zdrowia, a co za tym idzie stworzenia środowiska umożliwiającego szybkie i powszechne korzystanie przez polski system ochrony zdrowia z najnowszych osiągnięć AI. Koalicja AI w zdrowiu podejmuje liczne działania o wszechstronnym charakterze mające na celu popularyzację narzędzi sztucznej inteligencji w polskim systemie ochrony zdrowia. Działają zarówno po stronie regulacyjnej poprzez tworzenie sektorowych polityk publicznych, jak i technologicznej wykorzystując oraz prowadząc prace badawczo-rozwojowe nad technologiami umożliwiającymi zastosowanie AI w opiece medycznej. Więcej informacji na temat Koalicji AI w zdrowiu na stronie: aiwzdrowiu.pl.

„Współpraca z Koalicją AI w zdrowiu to dla nas kolejny ważny krok w rozpowszechnianiu technologii RPA (Robotic Process Automation) w branży medycznej. Wizlink to polskie narzędzie do automatyzowania rutynowych czynności, które pozwala przede wszystkim efektywniej zarządzać personelem, zwiększyć szybkość oraz jakość realizowanych usług. Co za tym idzie, personel medyczny i pracownicy administracyjni będą mogli skupić się na innych działaniach, takich jak np. kontakt z pacjentem lub analiza oraz planowanie. Wykorzystanie technologii RPA pozwoli szybciej wdrażać innowacyjne pomysły, zwiększać potencjał związany z pracą z danymi i przyśpieszyć adaptację innych rozwiązań AI w ochronie zdrowia. Podobnie jak Koalicja dostrzegamy potencjał i potrzebę rozwoju nowych technologii w sektorze medycznym, które przełożą się bezpośrednio na usprawnienie działania tego niezwykle kluczowego obszaru” – wskazuje Michał Wawiórko, CEO Wizlink.

Mamy nadzieję, że już w najbliższej przyszłość wspólnymi siłami przyczynimy się do ułatwienia części pracy personelowi medycznemu.