Wizlink rekomendowany do wdrożeń w Ochronie Zdrowia!

You are currently viewing Wizlink rekomendowany do wdrożeń w Ochronie Zdrowia!
  • Post published:2022-01-10

Wizlink został wpisany do rejestru innowacji – wewnętrznego zestawienia prowadzonego przez Wydział Rozwoju Innowacji na potrzeby Ministerstwa Zdrowia.

W grudniu 2021 miało miejsce spotkanie Zespołu ds. Innowacji. Podczas tego spotkania CEO Wizlink, Michał Wawiórko, omówił technologię RPA (Robotic Process Automation) i zaprezentował działanie naszego oprogramowania. Miał także okazję porozmawiać na temat potencjału związanego z robotyzacją procesów w ochronie zdrowia. Efektem spotkania było włączenie narzędzia Wizlink do rejestru innowacji oraz rekomendowanie go jako możliwe do wykorzystania, jeżeli będzie się wpisywać w kierunek rozwojowy ochrony zdrowia.


Ogólne korzyści płynące z zastosowania technologii RPA to przede wszystkim:

  • Lepsze wykorzystanie potencjału pracowników,
  • Zmniejszenie kosztów operacyjnych,
  • Podniesienie jakości i szybkości realizowany usług.

W kontekście ochrony zdrowia proponowane rozwiązanie może zostać zastosowane do usprawnienia obsługi administracyjnej, analizy dokumentów, raportowania oraz innych powtarzalnych procesów. Zdaniem członków Zespołu ds. Innowacji mogłoby to przyczynić się do znaczącego odciążenia personelu, a także do usprawnienia i podniesienia jakości pracy.

Podmioty zainteresowane tematyką robotyzacji w ochronie zdrowia zapraszamy do kontaktu